Apotekets servicegrad

Ventetid

Ventetider for: Marselisborg Apotek, Galten Apotek. Mega Syd Apotek og Tranbjerg Apotek kan fremfindes ved søgning på apoteket.dk

Faglig rådgivning – Invitation til dialog

Mål: Alle kunder inviteres til dialog. Et nej respekteres.

Målopfyldelse: Registrering, november 2019, viste at alle kunder inviteres til dialog. 10% ønsker ikke dialog, primært fordi kunderne hentende til anden person, mens de resterende 90 % modtog faglig rådgivning.

Utilsigtede hændelser (UTH)

Mål: Fejl sker. Vi lærer af dem. Apoteket må højst være ansvarlig for 0,02% af fejlene.

Målopfyldelse: 2. halvår 2019 for hele koncern:

Område Utilsigtede hændelser angivet som %-del af apotekets totale ekspeditioner
Medicin 0,007% 
Dosismedicin 0,017 % 
2 hændelser er rapporteret til Dansk Patientsikkerheds Database.

Leveringsgrad

Mål: Det er apotekets mål at mindst 98 % kunderne får deres medicin med på første besøg, dog kun 95% på mindre enheder.

Målopfyldelse: Uge 49, 2021:

Område Leveringsgrad angivet som %-del der kan leveres ved første besøg
Medicin Marselisborg Apotek (98,9%), Galten Apotek (97,0%), Tranbjerg Apotek (97,4%), Beder Apotek (94,1%), Harlev Apotek (96%), Mega Syd Apotek (97,7%)

Udleveringmønster

Apotekernes udleveringsmønster kan fremfindes ved søgning på apoteket.dk