Apotekets servicegrad

Ventetid

Mål: 90 % af kunderne må vente højst 5 minutter og ingen må vente mere end 10 minutter.

Ventetid måles på Marselisborg Apotek og Tranbjerg Apotek måles via nummersystemet.

Målopfyldelse – Uge 23, 2016 (tilfældigt udvalgt)

MA:  98,8 % ekspederet indenfor 5 minutter. Ingen ventede mere end 10 minutter. Mål nået.

TR: 94,2 % ekspederet indenfor 5 minutter. 7 ventede mere end 10 minutter. Mål ikke nået. Der sættes ind med bedre bemanding.

Målopfyldelse – Uge 47, 2016 (tilfældigt udvalg)

MA: 96,0 % ekspederet indenfor 5 minutter. 7 ventede mere end 10 minutter. Mål ikke nået. Overskridelse skyldes sygdom.

TR: 92,4 % ekspederet indenfor 5 minutter. 5 ventede mere end 10 minutter. Mål ikke nået. Overskridelse skyldes sygdom.

Målopfyldelse – Uge 4, 2017 (tilfældigt udvalg)

MA: 96,4 % ekspederet indenfor 5 minutter. Ingen ventede mere end 10 minutter. Mål opnået.

TR: 96,5 % ekspederet indenfor 5 minutter. Ingen ventede mere end 10 minutter. Mål opnået.

Faglig rådgivning – Invitation til dialog

Mål: Alle kunder inviteres til dialog. Et nej respekteres.

Målopfyldelse: Registrering, december 2016, viste at alle kunder inviteres til dialog. 7 % ønsker ikke dialog, mens de resterende 93 % modtog faglig rådgivning.

Utilsigtede hændelser (UTH)

Mål: Fejl sker. Vi lærer af dem. Apoteket må højst være ansvarlig for 0,02% af fejlene.

Målopfyldelse: 1. halvår 2016:

Område Fejlprocent
Medicin 0,013 % for MA og 0,007% for TR
Dosismedicin 0,015 % (MA og TR samlet)
Ingen af ovenstående hændelser er rapporteret til Dansk Patientsikkerheds Database.

Leveringsgrad

Mål: Det er apotekets mål at mindst 98 % kunderne får deres medicin med på første besøg

Målopfyldelse: 1. kvartal 2016:

Område Fejlprocent
Medicin 98,41 %

Målopfyldelse: 3. kvartal 2016:

Område Fejlprocent
Medicin 98,08 %