Marselisborg Apotekerne er en apotekskoncern i Aarhus Syd og Skanderborg Nord. Følgende enheder er del af koncernen:

 • Aarhus Marselisborg Apotek, med apoteksudsalg i Mårslet
 • Galten Apotek
 • Tranbjerg Apotek
 • Harlev Apotek
 • Beder Apotek
 • Mega Syd Apotek

Pris udbringning stiger

Prisen for udbringning til privatpersoner stiger til 75 kr./tur, pr. 1. december 2021. Stigningen er nødvendig for, at apotekets faktiske omkostninger ved udbringningen dækkes, jf. Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler.

Prisen for udbringning til personer udenfor eget hjem på f.eks. plejecenter er ikke omfattet af prisstigningen – og er fastlagt ved lov til 12,50 kr./tur.

Åbningstider i år 2022

Influenza-vaccination 

STATUS 22. NOVEMBER: STADIG INGEN VACCINER PÅ LAGER

Apoteket forventer at genoptage vaccination mod influenza start uge 48.

Vaccination sker kun på MEGA SYD APOTEK, Ringvej 100, 8260 Viby J.*

Vaccination sker af uddannet personale, på delegation af læge fra firmaet Apovac. 

Vaccination kræver ikke tidsbestilling. 

Vær opmærksom på:

 • I perioden 1-22. oktober er det udelukkende borgere der er berettiget til vaccination uden egenbetaling der kan vaccineres jf. gældende bekendtgørelse. 
 • I perioden 23. oktober 2021 til 15. januar 2022 er det muligt for apoteket også at vaccinere øvrige borgere med egenbetaling på 187 kr. inkl. moms. 
 • I samme periode indgår apoteket samarbejdsaftaler med virksomheder, hvor apotekets personale vaccinerer virksomhedens medarbejdere på virksomheden til en pris på 195 kr. inkl. moms. Kontakt apoteket for mere information og indgåelse af en aftale.

Apotekets vaccination registreres i det nationale vaccinations-register.

Læs mere på:

Influenzavaccination – Sundhedsstyrelsen

Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper (retsinformation.dk)

Kontakt apoteket hvis du har yderligere spørgsmål.

*: Det er muligt, at der vaccineres på andre enheder i koncernen på udvalgte dag. Hvis så, offentliggøres datoerne løbende. 

Tjek om du har en recept, online.

www.dinapoteker.dk kan du undersøge om du har en gyldig recept – Vælg apotek, klik på ‘recept-ikon’ (dine recepter) øverst i højre hjørne, log ind med NemID og se din recept/medicin. Her kan du også se om det valgte apotek har din medicin på lager – og du kan handle medicinen. 

COVID-19 – Forholdsregler

Vi bestræber os på, at holde smitte ude. Hjælp os. 

I den forbindelse indskærper vi følgende:

 • Sprit hænder af ved indgangen. 
 • Hold 2 meter afstand til andre kunder.
 • Betalt helst med kort, undgå gerne kontanter.
 • Scan dit sygesikringbevis i nummerstanderen hvis muligt. 
 • Bliv på kundesiden af skranken, tak.

Apotek TO GO

Apotek TO GO er en nye service, der imødekommer et aktuelt behov, for hurtig og effektiv ekspedition af medicin og apoteksvarer – med levering ud af apotekets dør, f.eks. til kunder i bil der parkeret på P-pladsen ved apoteket.

NB! Medbring dokumentation, så vi kan sikre korrekt udlevering.

Kontakt apoteket hvis du ønsker at benytte dig af servicen.

Apoteket arbejder mod forfalskede lægemidler

I samarbejde med myndigheder, producenter, grossister og kunder arbejder vi mod forfalskede lægemidler, på EU-plan. Læs mere på www.dmvo.dk

Det gør vi for, at øger patientsikkerheden.

Det indebærer dog også, at:

 • Medicin tages ikke retur! – Tjek derfor din medicin inden du forlader apoteket/apoteksudsalget/modtager medicinen fra apotekets bud.
 • Etiketten med anvisning omkring dosering kan side på medicinpakken – da pakkerne forsegles.
 • Medicin bestilt til afhentning på et af apotekets medicinudleveringssteder skal afhentes indenfor 4 dage.

Kontakt os hvis du har spørgsmål.

Varer og medicin tages ikke retur

Varer og medicin tages ikke retur. Tjek derfor, at din vare og medicin inden du forlader apoteket. Kontakt apoteks personale hvis du ikke ønsker at fortryde – inden du forlader apoteket.

Apoteket udlejer ikke længere brystpumper